Płatności

Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru. 

 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.

 3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.

 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. 

 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta. 

 6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,

  2. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,

  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 85 9233 0001 0006 8257 2000 0010,

  4. przelewem szybkim przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444.

 7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

  1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,

  2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,

  3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.

 8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę